STOWARZYSZENIE
SILESIA DIE ROTEN FANS
OFFICIAL FC BAYERN FAN CLUB


 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków fanklubu Silesia Die Roten Fans Official FC Bayern Fan Club. Deklaruję, że jest mi znany regulamin, zawarte w nim cele i zadania Stowarzyszenia, jak również prawa i obowiązki członków. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz regularnego opłacania miesięcznych składek członkowskich w wysokości dwudziestu złotych.

Wszystkie pola z  są wymagane

  
TAK
Oświadczam, że wszystkie podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu przesłania deklaracji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Stowarzyszenia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Członek fanklubu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także zażądania ich poprawienia lub usunięcia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych Zarządowi FC Bayern München w celu rejestracji jako oficjalnego członka fanklubu "SILESIA DIE ROTEN OFFICIAL FC BAYERN FAN CLUB".
Na górę